X

 

میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، شاعر پارسی گوی هند، یکی از شگفت انگیز ترین شاعران و سخنوران زبان فارسی در برون مرز است. بیدل دهلوی هرگز به ایران سفر نکرد، اما در سرزمینی زیست که بخش بزرگی از میراث مکتوب ما ایرانیان در آنجاست، که بی تردید یکی از آنها بیدل و مجموعه ای بزرگ از آثار مربوط به اوست.

بسیاری از اهل تفکر برآنند که اگر شعر بیدل به درستی درک و فهم شود، بی تردید شعر معاصر به رستاخیزی خواهد رسید که این امر اتفاق بزرگی در شعر و ادبیات فارسی خواهد بود.

آثار بیدل، مشحون از معانی بلند و اندیشه های نابی است که می تواند راهگشای بسیاری از نادانسته ها و جهالتهای انسان امروز باشد. حکیمان و دانایان، حقیقت هستی را معنایی می‌دانند که وجود انسان به خاطر تحقق آن تعین یافته است.
هم ایشان در نسبت با کثرت فرهنگ‌ها و دیدگاه‌ها، معنا را فصل‌الخطاب و عنصر وحدت هستی می‌دانند.

ظهور این معنا در اکثر فرهنگ‌ها لباس شعر به خود می‌پوشد. دوام و بقا و شور و شکوه و شکفتگی زبان‌ها در گرو شعر است و شاعران فرشتگان نگهبان زبان و شعور و مرزبانان وطن معنوی و فرهنگی ملت‌ها هستند.

از دیگر سو زبان مبارک و متعالی فارسی، که در طول قرن‌ها به عنوان زبان دوم جهان اسلام و زبان حسن و حکمت و اندیشه درخشیده است، آیینه خانه‌ی تأملات موحدانه‌ی والاترین حکیمان جهان است و در آثار بیدل به صورتی زیبا و در حد کمال در نثر و شعر او جلوه گر است. 

بیدل شاعر حقیقت و عدالت است و منادی رهایی بشر از بندهای غفلت و عسرت؛ شاعری بزرگ که مضمون محوری و کانونی قول و غزلش توحید و تعالی شأن انسان و دعوت به فطرت و فضیلت است.

افزون بر آنچه گفته شد، آنچه ما را بر آن داشت تا بنیاد بیدل دهلوی را تاسیس کنیم، این است که همه ما به‌نوعی خدمتگزاران زبان فارسی هستیم و وظیفه داریم که به زبان فارسی خدمت کنیم.

اکنون و با راه‌اندازی این بنیاد، شرایط بسیار مناسبی برای نزدیک شدن فارسی‌زبانان منطقه به هم ایجاد شده، زیرا کمربند ادبیات ایران، هند، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان شکل گرفته است.

بنیاد بیدل دهلوی، نهادی مردمی و غیر دولتی است که روز نهم شهریور 1395 راه‌اندازی شد.

امیدوارم این تاسیس مبارک به عنوان نماد و نشانه‌ای از وحدت و همراهی وارثان فکر و فرهنگ فارسی، ثمرات و برکات سزاواری برای زمره‌ی اهل زبان و عموم جویندگان معرفت و حکمت، در بر داشته باشد.


مدیرعامل بنیاد بیدل دهلوی

هادی سعیدی کیاسری
 

New Page 3
مقالات 1
کتابخانه 2
اخبار بنیاد 3
گالری 4
زیر مجموعه ها 5
دفاتر مرتبط 6
معرفی استادان و کارشناسان 7