اخبار

فراخوان چهارمین عرس بین المللی بیدل دهلوی

  • 11/14/2016 5:36:00 AM
  • Return
 فراخوان چهارمین عرس بین المللی بیدل دهلوی

 

چهارمین عرس بین المللی بیدل دهلوی به همت بنیاد بیدل و با همکاری کانون ادبیات ایران روزهای 29 و 30 دی ماه 1395، برابر با 18 و 19 ژانویه 2017 در تهران برگزار خواهد شد. از پژوهشگران و اندیشمندان گرامی دعوت می شود، مقالات خود را مطابق با تقویم همایش ارسال فرمایند.
محورهای موضوعی عرس:
الف-آثار و افکار بیدل دهلوی:
بازشناسی چهره بیدل دهلوی براساس آثار او و دیگران
بازتاب اوضاع و شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و ادبی زمانۀ بیدل در آثار وی
نقد و تحلیل آثار منظوم و منثور بیدل
نقد و تحلیل و تأویل اندیشه های بیدل
بررسی دستگاه فکری و منظومۀ معرفتی بیدل
انسان و پرسش های اساسی او از منظر بیدل
حقیقت از نگاه بیدل
مبدأ و معاد از نگاه بیدل
بلاغت و زیبایی شناسی آثار بیدل
تأثیرپذیری بیدل از شاعران و اندیشمندان پیش از خود
تأثیرگذاری بیدل بر شاعران و اندیشمندان پس از خود
نقد و بررسی ترجمه های آثار بیدل
معرفی و نقد نسخه های دیوان بیدل (دستنویس- چاپ شده)
نقد روش های تصحیح و تنقیح آثار بیدل
مطالعات بینارشته ای آثار و اندیشه های بیدل
ب-دیگر محورها:
بازنگری جایگاه سبک هندی در ادبیات فارسی
عوامل ظهور و زوال سبک هندی در تاریخ ادبیات ایران
نقد و تحلیل آثار و اندیشه های شاعران سبک هندی
تحلیل بلاغی و زیبایی شناسی آثار شاعران سبک هندی
نقش زبان و ادب فارسي در اتحاد میان فارسی زبانان
ضرورت و اهمیت بازشناسی و طبقه بندی میراث فارسي برون مرز
شيوه هاي گسترش زبان و ادب فارسي
نقد و بررسی شيوه هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي
آینده پژوهی در حوزۀ مطالعات و تحقیقات زبان و ادب فارسی
آسیب شناسی تدریس، پژوهش و ترجمۀ متون ادبی از زبان فارسی به زبان های دیگر
نسخه شناسی و معرفی روش های گوناگون تصحیح و تحشیه متون فارسی

برگزارکننده: بنیاد بیدل دهلوی با همکاری کانون ادبیات ایران
مهلت ارسال چکیده: 1395/9/15
مهلت ارسال اصل مقاله: 1395/9/30
اعلام نتایج داوری: 1395/10/10
زمان برگزاری: 30-29 دی ماه 1395، برابر با 18 و 19 ژانویه 2017
مکان برگزاری: تهران
نشانی: تهران، خیابان مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان، شماره 25، کدپستی 1584919192، تلفن6- 888377774 آدرس الکترونیکی: info@bonyadbidel.ir

Share