X

Archive by tag: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنیReturn
RSS
گزارش تصویری مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی عرس بیدل دهلوی در تهران

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی عرس بیدل دهلوی در تهران

  • View Count 395
روز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه 97، مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره بین‌المللی «عرس بیدل» با حضور بیدل‌شناسان، پژوهشگران و استادان زبان و ادبیات از کشورهای مختلف با محور «تحلیل و تأویل آثار ابوالمعانی بیدل دهلوی» و «بازشناسی و معرفی میراث فارسی» برگزار شد