X

چهارمین عرس بیدل موفق بوده است

چهارمین عرس بیدل موفق بوده است

چهارمین عرس بیدل موفق بوده است
محمد سلیم مظهر، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه پنجاب در لاهور پاکستان در اختتامیه چهارمین کنگره بین المللی عرس بیدل اظهار داشت: در این عرس استادان و پژوهشگران بین المللی حضور پیدا کرده اند که در این میان عده ای نیز از پاکستان دعوت شده اند. من معتقدم در یک کنگره یا همایش افراد با شنیدن مقالات دانشمند نمی شوند ولی بنای دانشمندی را می گذارد. با شنیدن مقالات در یک رشته ی خاص و با ملاقات متخصصان آن رشته آدم الهام می گیرد و تشویق می شود که من هم پیرو اینها باشم و بر نقش پای اینها راه بروم . این گردهمایی ها سبب ملاقات ها و تجدید ملاقات و ارتباطات میشود و علاوه بر آن دانشجویان و مبتدیان از پژوهش های تازه تر و جدیدتر استادان آگاه می شوند. اگر این کارها را هدف یک همایش در نظر بگیریم بنظرم چهارمین عرس بین المللی بسیار موفق بوده است. من تعجب می کنم که بنده دو سه ماه پیش ذکر خیر بنیاد بیدل دهلوی را شنیده بودم در حالیکه به ایران هم رفت و آمدهای زیادی را دارم و با دوستان زیادی هم در تماسم.
بنیاد بیدل را در دانشگاه پنجاب لاهور پایه گذاری می کنیم
زمانی که به پاکستان برگردم سعی می کنیم که یک شاخه ای از بنیاد بیدل را در دانشگاه پنجاب لاهور هم پایه گذاری کنیم و همکاری های گسترده ای را با بنیاد بیدل دهلوی در تهران خواهیم داشت. کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب 22 نسخه خطی آثار بیدل را داشت. ما با کمک کتابخانه دانشگاه، آن نسخه ها را دو هفته ی گذشته به بنیاد بیدل در تهران فرستادیم . برای جوانان و نوجوانانی که می خواهند به تازگی راه را آغاز کنند می خواهم عرض کنم که شبه قاره ابتکارات و افتخارات عجیب و باور نکردنی در زمینه زبان و ادبیات فارسی دارد بعنوان مثال اولین کتاب عرفان و تصوف در لاهور پنجاب پاکستان نوشته شد.
استقبال از بیدل در پاکستان
در شبه قاره دو بزرگوار از بیدل استقبال کردند یکی قالب دهلوی و دیگری علامه محمد اقبال بود . قالب دهلوی در ابتدا با بردن نام و اعتراف استفاده و پیروی از بیدل شعر سرودند ولی همین که یک جایگاه خاصی بدست آورد آن تقلید و پیروی بیدل را ادامه داد ولی دیگر نام بیدل را نیاورد و نامهای دیگران را آورد در حالی که آن اندیشه و آن مطالبی که در شعر هست از بیدل گرفته شده است ولی قالب دیگر اسم شاعران معمولی را آورده است و نام بیدل را نیاورده است . من احساس می کنم قالب احساس کرد که با آوردن نام و درج کردن نام بیدل شان و مرتبه اش را بالا می برد ولی وقتی احساس کرد برای خود شاعری شده است از آوردن نامش احتراز کرد . علامه محمد اقبال فوق العاده از بیدل تعریف می کرد و همواره از وی پیروی می کرد کتابی هم به زبان انگلیسی نوشته است که بسیار مورد استقبال مردم پاکستان هست .
مشترکات فرهنگی زیادی بین ما وجود دارد
جالب است بدانید که سرود ملی ما پاکستانی ها به زبان شماست فقط یک کلمه « ک » را اگر برداریم این شروع میشود پاک سرزمین شادباد کشور حسین شاد باد . دو سوم سروده های علامه اقبال به زبان فارسی است .
متاسفانه رسانه های پاکستان درخصوص فرهنگ ما اطلاعات لازم را نمی دهند اگر رفت و آمدهای ما بیشتر شود ما بشتر قدر همدیگر را خواهیم دانست و بیشتر همدیگر را خواهیم شناخت.
 

Related

Share

Post a Comment