X

شعرخوانی محمدکاظم کاظمی در اختتامیه چهارمین عرس بیدل

شعرخوانی محمدکاظم کاظمی در اختتامیه چهارمین عرس بیدل

غزلی از استاد محمدکاظم کاظمی، شاعر برجسته افغانستان و دبیر جشنواره شعر فجر در مراسم اختتامیه چهارمین عرس بین المللی بیدل دهلوی در باب فارسی ستیزی

 

 


خواب‌دیدی که شاخه‌های کهن زیر پای تو نردبان شده‌اند
و سخن‌گستران این سامان به دکان تو ترجمان شده‌اند

خواب دیدی که خطه‌ی خورشید همه دربست، در قباله‌ی توست
کابل و بلخ و بامیان، با تو کابل و بلخ و بامیان شده‌اند

خواب دیدی که مشت می‌کوبی همچنان با تمام نیرویت
ولی این را بدان که سندان‌ها همه با مشت امتحان شده‌اند

وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج این و آن برود
روزگاری در این وطن حتی مغولان فارسی‌زبان شده‌اند

این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن، واژگان «شهنامه» است
وارثان «خزانه» را چه شده است که در این خطه، مرزبان شده‌اند؟

قابل ذکر نیست البته شاعران برادر ما هم
شاعر قابلی اگر شده اند، با گلستان و بوستان شده‌اند

 

Related

Share

Post a Comment