X

جوانان قدر این شاعر زبان فارسی(بیدل دهلوی) را بدانند

جوانان قدر این شاعر زبان فارسی(بیدل دهلوی) را بدانند

دکتراحمد خاتمی در اختتامیه چهارمین عرس بیدل گفت:
این مراسم به درخشش بیدل در کشورهای افغانستان، و شبه قاره هند اشاره کرد و گفت: حضور بیدل در افغانستان، هند و پاکستان بسیار با شکوه است.
وی افزود: ولی متاسفانه ما در ایران قدر این شاعر و عارف بزرگ را نشناختیم و امیدواریم که به همت «بنیاد بیدل دهلوی» که تازه در تهران آغاز به کار کرده است مردم ایران با بیدل دهلوی بیشتر آشنا شوند.
جوانان قدر این شاعر زبان فارسی را بدانند
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: جوانان ما باید قدر این شاعر بزرگ زبان فارسی را بدانند و کنگره بین المللی بیدل در تهران می‌تواند زمینه همدلی و آشنایی بیدل شناسان جهان با شاعران و نویسندگان ایرانی را فراهم کند.

 

 

 

Related

Share

Post a Comment