X

بنیاد بیدل آدرس معتبري براي همكاري وهمراهي استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسي است

بنیاد بیدل آدرس معتبري براي همكاري وهمراهي استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسي است

دكتر اصغر دادبه ، استاد فلسفه و ادبيات در افتتاحيه ي عرس بيدل : بنياد بيدل ، آدرس معتبري براي همكاري و همراهي استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسي است.

اصغر دادبه نیز در این گردهمایی ضمن تاکید بر جایگاه تاجیکستان در هنر ایران گفت: وقتی به دریای شعر و ادب شبه قاره نگاه می‌کنم احساس گریه‌آور از دست‌دادگی در من ایجاد می‌شود. چیزهایی که از دست داده‌ایم. زبان فارسی همچون رستمی است که تا شغاد با تزویر او را به چاه نیاندازد ایستاده است و ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که این رستم به دست شغادها افتاده است.

وی ادامه داد: باید بگویم زبان فارسی را زوالاندند (به معنای سوزاندند). سخنان امروز که درباره بیدل گفته شد به لحاظی شبیه به جایگاهی است که حافظ در سده خود داشته است اما حافظ توانست در دوره خود همچنان درصدر بماند زیرا شغادهای امروزی نبودند.

دادبه افزود: ما هنوز نتوانسته‌ایم فهرستی جامع و کامل از کتاب‌هایی که به زبان فارسی نوشته شده است تهیه کنیم، ادبیات ساختمانی است که یک ستون آن بلاغت و یک ستون آن جهان‌بینی است. مسائل بسیاری هستند که در کتب فلسفی ما به نگارش درنیامده است اما در ادبیاتمان یافت می‌شود و تا امروز کسی درباره آنها سخن نگفته است.

 

 

 

 

 

Related

Share

Post a Comment