X

کارگاه تخصصی با محوریت نسخ خطی، نسخه‌شناسی و بیدل ‌پژوهی

کارگاه تخصصی با محوریت نسخ خطی، نسخه‌شناسی و بیدل ‌پژوهی


در روز سی ام دی‌ماه 1395 یک کارگاه با نام «نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی با محوریت میراث خطی فارسی در شبه قاره هند» با تدریس پروفسور عارف نوشاهی برگزار شد. پروفسور عارف نوشاهی پژوهشگر، فهرست‌نگار و نسخه‌شناس نامدار از پاکستان در این کارگاه مبانی نسخه‌شناسی، روش‌های فهرست‌نگاری نسخ‌ خطی، آسیب‌شناسی تصحیح و تنقیح نسخ‌ خطی و ... را نقد و بررسی‌ کرد. فهرست‌نگار شهیر پاکستانی در این کارگاه بر میراث خطی فارسی در شبه‌ قاره تمرکز و ضرورت شناخت و معرفی این گنجینه گرانبها را بیان کرد.


پروفسور عارف نوشاهی در کارگاه نسخه پژوهی (میراث خطی فارسی در پاکستان و هند) مقایسه ای بین نسخه پژوهی در کشورهای شرقی و غربی انجام داد و بیان کرد: هند بزرگترین گنجینۀ نسخ خطی در جهان به شمار می آید، اما متأسفانه این نسخ هنوز فهرست نگاری نشده و آمار دقیقی نیز از آنها ارائه نشده است. پس از هند می توان ترکیه یا مصر را از لحاظ گنجینۀ نسخ خطی غنی دانست. پروفسور نوشاهی نسبت به نسخ خطی فارسی و معیارهای شناخت آن بیان داشت: در آغاز باید نسخ خطی شناخته شود؛ هر نسخه ویژگی های خاص خود را دارد و با نسخ دیگر متفاوت است. نسخه پژوهی دو بعد دارد: یک بعد کتابشناختی؛ یعنی آنچه مربوط به کتاب است. و بعد دیگر شناسایی نسخه است؛ یعنی اینکه چه کسی نسخه را نگاشته است، چه کسی تصحیح کرده است. تمام این مسائل در فهرست نگاری مورد توجه است. پروفسور نوشاهی دربارۀ فهرست نویسی نسخ خطی نیز ابراز نگرانی کرد و افزود: تعداد نسخ خطی فهرست نشده بسیار زیاد است؛ امیدواریم هرچه زودتر این میراث نیاکان ما شناسایی و معرفی شوند.


موضوعات و مطالب مطرح‌شده در این کارگاه‌ها مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به هنر و ادبیات قرار گرفت.

 

 

 

Related

Share

Post a Comment