X

بیدل کسی است که توانست تاریخ ادبیات فارسی را متحول کند

بیدل کسی است که توانست تاریخ ادبیات فارسی را متحول کند

پروفسور شریف حسین قاسمی استاد دانشگاه دهلی طی سخنانی کوتاه در مراسم افتتاحیه چهارمین عرس بین المللی بیدل گفت:

 

بیدل از زبان فارسی در شبه جزیره بسیار رنجیده بود و حضور او در این شرایط و سردون اشعارش کمتر از معجزه نیست. وی حتی در زمان حیات خود از ارزش اشعارش مطلع بود. باید به خود ببالیم که چنین فرزندی در دامان هندوستان و زبان فارسی پرورش داده‌ایم. کسی که توانست تاریخ ادبیات فارسی را متحول کند.

 

  

Related

Share

Post a Comment