X

بیدل دهلوی شاعر انسان و دغدغه‌های انسان در مواجه با هستی است

بیدل دهلوی شاعر انسان و دغدغه‌های انسان در مواجه با هستی است

هادی سعیدی کیاسری گزارشی از دوره چهارم ارائه کرد و گفت:

ما به احترام یک سخنور بزرگ اینجا جمع شده‌ایم که شاید بزرگترین شاعری باشد که انسان را شرح کرده است و برای پرسش‌های بزرگ و سهمگین او پاسخ یافته است.
مدیرعامل بنیاد بیدل دهلوی و دبیر عرس چهارم، بیدل را شاعر انسان و دغدغه‌های انسان در مواجه با هستی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر از 20 کشور جهان نخبگان و اساتیدی در چهارمین دوره حضور دارند که یا مستقیم در حوزه بیدل شناسی کار کرده‌اند و یا عمر خود را سال‌هاست در عرصه زبان فارسی سپری می‌کنند.

وی این امر را میراث مشترک میان کشورهای فارسی زبان دانست و تصریح کرد: هرچه این محافل بیشتر باشد هم افزایی، منابع و اطلاعات آن بیشتر در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه میراث زبان فارسی از بنگال تا زنگبار تجلی‌گاه خاطره تاریخی و ازلی ما و معارفی است که نسل به نسل به دست ما رسیده است، گفت: در تمام حیات بشر هیچ زبانی مانند فارسی این تقدیر را نداشته تا چنین حجمی از حکمت و فلسفه را در خود متجلی کند و دریغ است که این حجم از حکمت پراکنده مانده و کمتر به فهم و گردآوری‌اش همت شود.

سعیدی کیاسری با بیان اینکه شاعرانی از هند، پاکستان و ... در این همایش حضور دارند تاکید کرد: از میان 75 استاد که قرار بود از کشورهای مختلف در چهارمین عرس بیدل دهلوی شرکت داشته باشد به جز 15 نفر سایرین حاضر هستند. اصل هدف همراهی و هم‌افزایی است. اینکه اساتید در طول این یک هفته در کنار هم باشند تا برای اولین بار در کارگاه‌های نسخه‌پژوهشی حاضر شوند.
 

 

Related

Share

Post a Comment