X

محمد نوردوگان: شعر شاعران کلاسیک ترکیه تحت تاثیر شعر کلاسیک ایران است

محمد نوردوگان: شعر شاعران کلاسیک ترکیه تحت تاثیر شعر کلاسیک ایران است


دکتر محمد نوردوگان استاد زبان و ادبیات ترکی دانشگاه استانبول که با مقاله قهرمانان شاهنامه در ادبیات کلاسیک ترک در چهارمین عرس بیدل شرکت می کند درباره موضوع مقاله اش گفت: شاعران کلاسیک ترک از زبان و فرهنگ ایرانی به طور گسترده ای بهرده برده اند. شاعران بزرگی که نامشان در صدر شعرای کلاسیک ترکی است، نظیره نویسی برای شاعران ایرانی و سرایش شعر به مثابه آنها را وظیفه خود دانسته اند. حتی گاهی خود را با شاعران ایرانی مقایسه کرده و حتی بعضا ادعای پشت سر گذاشتن آنها را در زمینه شعر و حکمت داشته اند و به همین دلیل است که می گویم شعر شاعران کلاسیک ترکیه تحت تاثیر شعر کلاسیک ایران بوده است.
نوردوگان در ادامه گفت: در پشت پرده فرهنگی شعر کلاسیک ترکی، دنیایی سرشار از تلمیح وجود دارد. رنگین ترین تظاهر و نماد این دنیای سرشار از تلمیح نیز عناصر اشخاص، اتفاقات، زمان و مکان برگرفته از شاهنامه فردوسی است. ما تلاش می کنیم با ارائه نمونه های این تلمیح ها که بیانگر ابعاد منفی ویا مثبت ایده آلیسم ادبیات کلاسیک ترک هستند، در راستای اشتراکات موجود در ادبیات و فرهنگ دو ملت ایران و ترکیه اطلاعات مهمی ارائه کنیم.
استاد دانشگاه استانبول همچنین گفت: برگزاری کنگره هایی در حوزه زبان و ادبیات فارسی می تواند بیانگر وجوه مشترک فرهنگی میان ملتهایی باشد که پیشینه فرهنگی طولانی در تاریخ دارد.
بنیاد بیدل دهلوی چهارمین عرس بین المللی بیدل را روزهای 29 و 30 دی ماه 1395 در تهران برگزار می کند.

 

Related

Share

Post a Comment