به گزارش روابط عمومی بنیاد بیدل دهلوی: فراخوان پنجمین کنگره بین المللی «عرس بیدل دهلوی» تهیه و منتشر شد. علاقه مندان میتوانند متن و پوستر فراخوان را  در بخش اخبار سایت دنبال کنند.

 • 4-2
 • 4-3
 • 4-6
 • 4-5
 • 4-10
 • 4-12
 • 4-11
 • 4-14
 • 4-16
 • 4-17
 • 14-9
 • 4-19
 • کتاب عرس اول تا سوم و چهارم
چهارمین عرس بیدل
New Page 4

پروفسور عبدالنبی ستارزاده - تاجیکستان

ادامه مطلب

دکتر اصغر دادبه 

ادامه مطلب

بیدل خوانی استاد شریف غزل - افغانستان 

ادامه مطلب

پروفسور آنا ونزان - ایتالیا

ادامه مطلب

 • شاعر آیینه ها-جهان بیدل
 • گزیده غزلیات -دیوان بیدل
مقالات عرس های پیشین